بر اساس شرکت چشایر که خشک شن و ماسه سنگ آهن و غیره