مصرف زغال سنگ در کارخانه نورد با استفاده از gasifier