پردازش پرس و جو خطای داخلی با توابع مجموع در fastload